Föreningsdokument

Stadgar

 

(Stadgar)

 

 

Verksamhetsplan för 2017

(pdf)

 

 

Stämprotokoll

konstituerande stämma 2017-0x-00

(pdf)