Medlemskap

Att delta på publika event s.k. Prova på, är kostnadsfritt.

För att bli medlem i föreningen erläggs en årsavgift
40kr för barn
300kr för vuxna
från 1500kr/mån för nystartat småföretag – kontakta styrelsen för inkubator upplägg

Det finns även möjlighet att delta på särskilda evenemang med föreläsning eller liknande mot en inträdeskostnad.
Mer info kommer