Öppet?

Se här om någon admin eller moderator finns i lokalen just nu:
(grön = öppet, röd = stängt)